Snurken en Slaapapnea

Behandeling d.m.v. mandibulair repositie apparaat (MRA)

Als u, of uw partner, last heeft van gesnurk…

Snurken komt erg veel voor. Het verstoort niet alleen de nachtrust van de partner, maar kan ook een symptoom zijn van een onderliggende aandoening bij diegene die snurkt: “obstructief slaapapnea” (OSA). De ademstops die zich bij OSA voordoen, verbrokkelen de slaap. Als eerste merkt men vaak een verhoogde slaperigheid overdag. Andere klachten zijn hoofdpijn ’s ochtends, concentratieverlies, prikkelbaarheid en een niet verfrissende slaap.

Uw arts kan voor u een slaaponderzoek aanvragen om bestaand OSA aan het licht te brengen. Ernstig en niet-behandeld OSA vormt op een lange termijn inderdaad een bedreiging voor uw gezondheid.

Behandeling?

Eén van de mogelijke behandelingen voor snurken en OSA bestaat uit het gebruik van een mondbeugel die tijdens de slaap de onderkaak naar voren houdt: een Mandibulair Repositie Apparaat (MRA). Het MRA helpt het gehemelte, de keelholte en de tong te verhinderen dat ze gaan trillen (snurken) en/of de luchtweg belemmeren (apnea).

Een op maat gemaakt MRA dat nauw aanpast op de tanden, in combinatie met een goede indicatiestelling en opvolging, is een absolute voorwaarde voor een succesvolle MRA-behandeling. Deze behandeling wordt dan ook door een gespecialiseerd tandarts uitgevoerd in nauw overleg met uw behandelende artsen.

Vervaardiging van het MRA

Eerst zal de gespecialiseerde tandarts nagaan of de bewegingen van de onderkaak voldoende soepel verlopen en of de tanden, al dan niet met prothese(s), goed verzorgd zijn en bijvoorbeeld alle tandsteen werd verwijderd. Zorg er dan ook voor dat uw gebit gecontroleerd werd door uw huistandarts, inclusief een recente röntgenopname type OPG (orthopantomogram), vooraleer u op consultatie komt om na te gaan of een MRA voor u een mogelijke behandeling is. Denk niet te snel dat een MRA niet kan, vaak zijn er technische oplossingen voorhanden die een MRA toch mogelijk maken.

Zodra het gebit in orde is kunnen er precisie-afdrukken worden gemaakt van de tandenbogen. Verder zal de gespecialiseerde tandarts metingen uitvoeren, meer in het bijzonder hoe ver de onderkaak naar voren kan in een positie die voor de patiënt nog draaglijk is. De afdrukken en de metingen worden dan naar een gespecialiseerd tandtechnisch laboratorium verzonden dat het MRA klaarmaakt. Dit vraagt enkele weken tijd.

Aanpassen…

Eerst wordt er gekeken of het MRA goed op de tanden aanpast, en dan leert u snel hoe het MRA wordt geplaatst en weer uitgenomen. De eerste nachten moet u wat aan het MRA wennen: er kan een verhoogde speekselvloed ontstaan, de spieren – kaakgewrichten – tanden kunnen wat overgevoelig zijn ’s morgens en de bewegingen van de onderkaak kunnen wat stram aanvoelen. Deze neveneffecten verdwijnen meestal vrij snel, zeker wanneer u enkele eenvoudige oefeningetjes uitvoert.

… en aanpassen

Bij de plaatsing is het MRA al ingesteld op een positie waarvan de gespecialiseerde tandarts verwacht dat effect op het snurken merkbaar zal zijn. Is dit effect er nog niet, of niet genoeg, dan kan u zelf het MRA bijstellen. Dit wordt u natuurlijk eerst getoond en aangeleerd. Gedurende de eerste maand na plaatsing tracht u dan ook het MRA zo optimaal mogelijk af te stellen. De gespecialiseerde tandarts zal deze positie samen met u controleren en het verdere verloop van de behandeling met u bespreken. Zo worden eventuele neveneffecten zoals, meestal kleine, beetveranderingen, tijdig opgevangen. Wanneer de huistandarts een vulling plaatst kan een aanpassing aan het MRA nodig zijn. Dit kan de huistandarts zelf uitvoeren, of indien u dit verkiest uw gespecialiseerde tandarts die het MRA heeft geplaatst.

Onderhoud?

Vooraleer u het MRA ’s avonds plaatst, dienen de tanden goed gepoetst te zijn! Tandplaque onder het MRA kan uw gebit beschadigen en zal het MRA aantasten. Het MRA steeds overvloedig spoelen na uitnemen en aansluitend reinigen met schuim en reinigingstabletten, vervolgens best onder water bewaren in een geopend potje. U krijgt hierover specifieke raadgevingen.

Buiten het bereik van honden en katten bewaren want voor deze huisdieren ruikt het MRA zo sterk naar het baasje, dat ze niet kunnen nalaten er hevig op te kauwen…

Kosten!

Bij ernstig OSA vergoedt uw ziekenfonds de MRA behandeling volledig wanneer deze door een gespecialiseerd tandarts, verbonden aan een OSA-centrum, wordt uitgevoerd.

Is een MRA iets voor u? Doe de test!
MEDISCH CENTRUM WIJNEGEM – MERKSEMSEBAAN 9-11 – 2110 WIJNEGEM – 03 353 44 96 – MEDICAL@MCWIJNEGEM.BE

DOKTERS

Prof. M. Braem – (UZA)