Reserveren

Gelieve ons minimum 24 uur op voorhand te verwittigen indien uw afspraak niet kan doorgaan of verzet dient te worden. Indien wij niet op de hoogte zijn van uw annulatie of het verzetten van de afspraak, zijn we gerechtigd om de verloren tijd in rekening te brengen.