Prof. M. Braem – (UZA) - Snurken & Slaapapnea

Prof. M. Braem is tandarts van opleiding en heeft zich de laatste 10 jaar toegelegd op de behandeling van snurken en slaapapnea met behulp van uitneembare mondbeugeltjes. Die zorgen er voor dat tijdens de slaap het gehemelte, de tong en de keel minder makkelijk beginnen te trillen en/of de ademhaling belemmeren. Hij heeft dan ook een uitgebreide ervaring met dit ziektebeeld en de behandeling ervan, in samenwerking met de verwijzende arts(en).

Men verwijst naar zo’n beugeltje als een “mandibulair repositie apparaat” of kortweg “MRA”.

Nu deze behandeling breder kan toegepast worden, werd in het Medisch Centrum Wijnegem een MRA consultatie opgezet om de behandeling een grotere bekendheid te kunnen geven en makkelijk en snel toegankelijk te maken. Deze behandeling wordt trouwens altijd opgestart in overleg met uw arts.

Prof. M. Braem is tevens afdelingshoofd Tandheelkunde aan het Universitair Ziekenhuis Antwerpen (UZA). Het klinisch wetenschappelijke onderzoek rond snurken en slaapapnea vindt er plaats in een breed team, waarin neus- keel en oorartsen, longartsen, mond- kaak- en aangezichtschirurgen, neurologen en de artsen verbonden aan het slaapcentrum, samen trachten de oorzaken van snurken en slaapapnea te achterhalen en de behandelingen er optimaal op toe te spitsen.

Naast deze activiteiten voert Prof. Braem ook tandverzorging en tandextracties onder algemene narcose uit aan het UZA. Erg jonge kinderen of angstige patiënten kunnen hiermee op eenvoudige wijze geholpen worden om in één enkele behandeltijd terug over een verzorgd gebit te beschikken.

SNURKEN EN SLAAPAPNEA
MEDISCH CENTRUM WIJNEGEM – MERKSEMSEBAAN 9-11 – 2110 WIJNEGEM – 03 353 44 96 – MEDICAL@MCWIJNEGEM.BE