Medisch onderzoek verzekeringen

Dient u een medisch onderzoek te laten doen voor uw verzekering?

Voor de acceptatie van een groot aantal verzekeringen zoals een levens- en schuld-saldoverzekering, gewaarborgd inkomen, invaliditeit, etc., dient er een medische onderzoek gedaan te worden.

Het medisch onderzoek bestaat uit verschillende onderdelen:

Medische vragenlijst

Deze lijst wordt door u en de arts ingevuld. Een aantal simpele onderzoeken worden nadien door de arts uitgevoerd.

Bloed- en urineonderzoek

Veel verzekeringsmaatschappijen verlangen een bloed- en urineonderzoek. Deze afname wordt direct bij ons gedaan en de resultaten zijn meestal binnen 24 uur beschikbaar.

Inspanningstest

Afhankelijk van uw leeftijd en de hoogte van het bedrag (verzekerde som), kan de verzekering ook een inspanningstest verlangen. Bij een inspanningstest wordt er in het bijzonder gekeken naar uw hart bij rust en bij inspanning. Indien u ons kenbaar maakt dat u ook een inspanningstest dient te doen, kan dit allemaal tijdens één afspraak bij ons gedaan worden.

Praktische tips:

  • Voor de bloedafname dient u nuchter te zijn. U mag minimaal 6 uur op voorhand niet eten of drinken.
  • Voor de inspanningstest kan u best sportieve kledij voorzien en iets om u op te frissen nadien.

Communicatie na uw medisch onderzoek:

Indien u uw e-mailadres aan ons bezorgd, dan zullen wij u op de hoogte brengen wanneer uw medisch onderzoek naar uw verzekeraar verzonden wordt.

LET OP! De resultaten van het medisch onderzoek zijn eigendom van de verzekeringsmaatschappij.
De dokter noch Medisch Centrum Wijnegem is bevoegd om u te informeren over de resultaten.
Medisch Centrum Wijnegem – Merksemsebaan 9-11 – 2110 Wijnegem – 03 353 44 96 – medical@mcwijnegem.be