Erfelijkheid hart- en vaatziekten

In nauwe samenwerking met de afdeling Cardiogenetica van het UZA, is Medisch Centrum Wijnegem gestart met een multi-disciplinair expertise-consultatie voor erfelijke hart- en vaatziekten.

Voor wie is deze consultatie bedoelt?

 • Uw familielid heeft een hartstilstand of hartfalen op jonge leeftijd gehad. (jonger dan 55 jaar)
 • U lijdt aan een structurele vaataandoening, zoals aneurysma van de aorta op jonge leeftijd (<60 jaar)
 • U lijdt op jonge leeftijd aan aderverkalking. (jonger dan 55 jaar voor mannen en jonger dan 65 jaar voor vrouwen)
 • U lijdt aan een verdikte dan wel aritmogene hartspierziekte.
 • U heeft longembolie voor uw 50ste jaar.
 • U lijdt aan familiaire hypercholesterolemie (FH) of een ernstig verhoogde cholesterol (> 500 mg/dl)
 • U lijdt aan trombosebenen op vroege leeftijd. (<60 jaar)
 • U lijdt vetstof wisselingen, zoals hoog nuchter triglyceride (>150 mg/l) of laag HDL-cholesterol (< 40 mg/dl bij mannen; <50 mg/dl bij vrouwen)
 • Patiënten en familieleden die lijden aan hartritmestoornis die erfelijk kan zijn, bij voorbeeld “lang-QT”, Brugada syndroom, etc.
Wat kunt u verwachten?

Tijdens de eerste consultatie worden onderstaande onderzoeken door de cardioloog en vaatchirurg gedaan, waarna in een tweede consultatie de resultaten met u besproken en worden u verder begeleid wordt indien noodzakelijk.

 • Er zullen u vragen gesteld worden over uw persoonlijke en familiale medische achtergrond.
 • U zal een ECG bij rust krijgen.
 • Er wordt een inspannings ECG afgenomen.
 • Indien de cardioloog het nodig acht wordt er een cardio echografie van uw hart genomen.
 • Uw vaten in de hals en beden worden door de vaatchirurg d.m.v. echografie en doppler in kaart gebracht.
 • Er wordt bloed afgenomen of u krijgt een doorverwijzing naar een prikcentrum.
 • De resultaten van bovengenoemde onderzoeken worden door de cardioloog, vaatchirurg en endocrinoloog multidisciplinair onderzocht.
 • Hierna komt u terug op consultatie en worden de resultaten met u besproken en volgt er een advies. Deze resultaten worden tevens met uw huisarts gedeeld. Indien noodzakelijk wordt u begeleidt in het zorgtraject nadien en worden uw familieleden gecontacteerd voor een preventieve screening.
Waarom zou u dit doen?

In België neemt de cardiovasculaire sterfte 45% van alle overlijdens voor haar rekening, wat neerkomt op bijna één op twee Belgen! Door in een vroegtijdig stadium mogelijke problemen in kaart te brengen kan er met de laatste nieuwe medicatie preventief ingegrepen worden en erger voorkomen worden.

Wat kost het?

Alle onderzoeken en raadplegingen bij elkaar kosten u als patiënt €178,53, de rest van de kosten €273,44 worden door de mutualiteiten aan u vergoed.

MEDISCH CENTRUM WIJNEGEM – MERKSEMSEBAAN 9-11 – 2110 WIJNEGEM – 03 353 44 96 – MEDICAL@MCWIJNEGEM.BE

DOKTERS

Dr. Th.B. Twickler
(UZA & AZ Monica Deurne)

Dr. J. Regieli
MCWijnegem

Dr. F. Schol
(AZ Monica Antwerpen & Deurne)

DR. I. VANHANDENHOVE
(AZ MONICA ANTWERPEN & DEURNE)